جمعیت رشت به 760 هزار نفر رسید

خوبان خبر: مباحی از تبدیل شهرداری رشت به پنج منطقه خبر داد و خاطرنشان کرد: جمعیت شهری رشت از 500 هزار نفر به حدود 760 هزار نفر افزایش یافته و تعداد مناطق شهرداری باید بیشتر از پنج منطقه شود.

چند خبر از شهرداری رشت

خوبان خبر: شهر رشت بهشت دستفروشان شده بطوری که هر روز روستائیان و ساکنان دیگر شهرها و استان های همجوار به این شهر مهاجرت می کنند.

مقررات جدید ترافیکی در مسیرهای منتهی به میدان شهرداری رشت

طرح خط ویژه از میدان گیل تا دهنه حاجی آباد در خیابان امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده که دهنه حاجی آباد در این مسیر بسته می شود و میدان حشمت تا این مسیر به ایستگاه تاکسی و میدان حشمت ایستگاه اتوبوس و بخسی از این خیابان نیز بعد از بانک ملی به ایستگاه مینی بوس تبدیل می شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads