رشت شنیدنی است و حرفهای گفتنی کم نیست ...

بعضی از اعضای شورای شهر به دیوارهای رشت بدهکارند

رشت همیشه شنیدنی است . شنیدنی تر از اینکه در هوای بهشت رشت قدم بزنی و بهترین اکسیژن دنیا را لمس کنی ، شنیدنی تر از اینکه در خطوط دنیای مجازی اولین خیابان ، اولین تماشاخانه ، اولین فرهنگ را به نام او بخوانی و سرت را بالا بگیری و حس غرور را تنفس کنی و …

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads