شهردارخمام:طرح هادی در توسعه‌ شهر خمام تاثیرگذار خواهد بود|معیار حوزه‌ فنی شهرداری طرح جدیدهادی است

شهردار خمام با اشاره بهره‌ گیری مطلوب از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود و استفاده از خرد جمعی با برگزاری نشست‌های مرتبط با حضور متخصصین امر، طرح هادی شهر خمام را جوابگوی نیازهای شهروندان نیست، اظهار داشت: طرح هادی نوعی در توسعه‌ شهر خمام تاثیرگذار خواهد بود.

توطئه قطر برای سید حسن نصرالله

خوبان خبر: امیر قطر در پی این نزدیکی به حزب الله تلاش داشت تا مکان استقرار “سید حسن نصرالله” دبیر کل این جنبش را شناسایی کند

به یاد ماندنی ترین ماشین عروس + عکس

خوبان خبر: آن روز ما رفتیم ماشین پدر بزرگوار شهیدان «مافی» را امانت گرفته و آن مثل ماشین عروس تزئین کردیم و از جلوی تشییع کنندگان پیکر شهید سعید قنبری حرکت دادیم.

تشخیص زمان مرگ با آزمایش‌خون

خوبان خبر: فروش آزمایش جدید خونی که می تواند بر اساس سنجش سرعت سالخوردگی در افراد، طول عمر و زمان حدودی مرگ طبیعی آنها را تعیین کند، به زودی در انگلستان آغاز خواهد شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads