ارزش ها و باورهاي انقلاب آرام آرام رنگ مي بازند؛

شعار “مرگ بر آمریکا” در بوشهر ممنوع شد!

شنیده ها حکایت از این دارد چند نفر از شرکت کنندگان در مراسم تشییع شهید شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل سعود را سر داند که این امر موجب واکنش برخی از مسولین آن شهرستان شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads