ایرانی ها هم برای جمعه سیاه آماده شوند!

Black Friday؛ جدیدترین سوغات نفوذ فرهنگی

برخی فروشگاههای ایرانی صرفا با عنوان «برگزاری بلک فرایدی همزمان با دیگر کشورهای دنیا» اقدام به برگزاری بلک فرایدی ایرانی کرده اند! یعنی اینجا دیگر مهم نیست که چرا قرار است حراج ویژه برگزار شود! همین که در غرب بلک فرایدی برگزار می شود، کافی است تا در ایران هم برای ۶ آذرماه روز بلک فرایدی راه اندازی کنیم!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads