پاسخ شریعتمداری به سخنان ‘استاد’ عسگراولادی درباره فتنه

خوبان خبر: ترديدي نيست كه مديريت بيروني فتنه با مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس بوده است و اين واقعيت غيرقابل انكاري است كه مقامات رسمي مثلث ياد شده نيز هرگز آن را انكار نكرده اند ولي چه كساني دستورالعمل اين مثلث بيروني را در داخل كشور به اجرا درآورده و دنبال كرده اند؟!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads