گفتگوی خوبان خبر با خانم حسینی، بانوی توانمند خمامی؛

ایمان قلبی من به خداوند، رمز موفقیت هایم در زندگی بود

معتقدم اگر در لحظه لحظه ی زندگی خود را در محضر خداوند متعال ببینیم خداوند در هر راهی کمکمان می کند. دلیل موفقیت هایم را نتیجه ی خدمتی می دانم که به پدرشوهر و مادرشوهرم کرده ام.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads