استاندارگیلان ؛

باید با اقدام و عمل در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم /حل مشکل اشتغال باید جزو برنامه‌های اصلی مدیران باشد

استاندار گیان به اقدامات استان در راستای اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف و نتایج مثبت آن اشاره کرد و افزود : سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در تمامی برنامه‌های استان لحاظ می‌کنیم

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads