کد خبر: 8830 - تاریخ: پنج‌شنبه، 4 اکتبر 2012 - 09:43

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار نخبگان جوان:

می توان از اشتباه دشمن منتفع شد.

شما جوانان عزيز نبايد به اين حد از نخبگی قانع باشيد بلكه بايد اين بذر به ثمر نشسته به نهالی برومند و ثمربخش تبديل شود كه در همه زمانها و موقعيت ها بتواند ميوه شيرين خود را به كام كشور، ملت، تاريخ و در نهايت بشريت، بچشاند .

به گزارش خوبان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (چهارشنبه) در ديدار يكهزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر جوان، حفظ و تقويت فضای نشاط و اميد كنونی در ميان جوانان نخبه،فراهم كردن امكان پيشرفت های علمی و پژوهشی بيشتر در ميان استعدادهای جوان، توجه به درون زايی علمی بجای مرعوب شدن در مقابل پيشرفتهای علمی غرب، تقويت روحيه احساس مسئوليت نخبگان نسبت به آينده ملت و راضی نشدن به پيشرفتهای علمی كنونی را از ضروريات ادامه حركت پرشتاب علمی كشور برشمردند و تأكيد كردند: به فضل الهی ملت ايران با تكيه بر ثروت نيروی انسانی جوان و مستعد خود و ايستادگی در مقابل فشارها، ازهمه گردنه های خطرناك عبور خواهد كرد و به قله سعادت خواهد رسيد.
در اين ديدار كه در فضايی صميمانه و پرنشاط برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی با تبريك به جوانان نخبه به خاطر توفيق به فعليت رساندن استعدادها و توانايی ها، خطاب به آنان خاطرنشان كردند: شما جوانان عزيز نبايد به اين حد از نخبگی قانع باشيد بلكه بايد اين بذر به ثمر نشسته به نهالی برومند و ثمربخش تبديل شود كه در همه زمانها و موقعيت ها بتواند ميوه شيرين خود را به كام كشور، ملت، تاريخ و در نهايت بشريت، بچشاند .
حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به ديدگاهها و پيشنهادهای تعدادی از جوانان نخبه كه در اين ديدار مطرح شد، آنها را سنجيده و همراه با تفكر و برخاسته از صدق و صفا خواندند و ضمن توصيه به مسئولان برای توجه به اين ديدگاهها و بررسی دقيق پيشنهادهای ارائه شده، افزودند: هنگامی كه جوانان اينگونه با نشاط و اميد و از روی سنجيدگی و با احساس مسئوليت، مطالبی را درخصوص پيشرفت و آينده كشور بيان می كنند، فضای شيرين بوجود می آيد كه بايد اين روحيه در ميان جوانان بويژه نخبگان تقويت شود.
ايشان با يادآوری پيام امام خمينی (ره) به مناسبت پيروزی رزمندگان اسلام در عمليات طريق القدس در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان كردند: امام (ره)‌ در آن پيام، تربيت جوانانی كه توانستند آن پيروزی را در چنان شرايط سختی بيافرينند، فتح الفتوح انقلاب اسلامی خواندند و امروز نيز روحيه نشاط و احساس مسئوليت جوانان نخبه نسبت به آينده كشور، همان فتح الفتوح انقلاب اسلامی است.
رهبر انقلاب اسلامی نتيجه حفظ و تقويت اين روحيه را، سود بردن كشور و ملت از ويژگی نخبگی دانستند و تأكيد كردند: جوان نخبه ای كه با چنين انگيزه و روحيه ای در مسير پيشرفت علمی گام برمی دارد،‌در واقع سرمايه شخصی خود را كه همان نخبگی است،‌به سرمايه ملی تبديل می كند و همه، از آن سود خواهند بُرد.
حضرت آيت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از فضای گفتمانی حركت و پيشرفت علمی در كشور افزودند: البته يك نگرانی هم وجود دارد و آن اينكه با حركت پرشتاب علمی در كشور ، حالت اقناع و رضايت ايجاد شود در حاليكه ما در آغاز راه هستيم و اين شتاب علمی نبايد كُند و يا متوقف شود.
ايشان با اشاره به عقب ماندگی علمی تاريخی كشور به دليل تسلط حاكمان و زمامداران وابسته و غافل، خاطرنشان كردند: فاصله علمی زياد با دنيا و وجود رقبای نسبتاً قوی در منطقه،‌ از واقعيت هايی هستند كه ضرورت استمرار حركت پرشتاب علمی تا رسيدن به نقطه متناسب با شأن و جايگاه ملت ايران را دو چندان می كند.
رهبر انقلاب اسلامی از جمله لوازم ادامه حركت پرشتاب علمی را همت مضاعف جوانان و مرعوب نشدن در قبال پيشرفتهای علمی غرب دانستند و تأكيد كردند: در مسير پيشرفت علمی بايد درون زايی و درون جوششی علمی، اصل قرار گيرد و تقويت شود.
حضرت آيت الله خامنه ای در ادامه، توصيه هايی را به مسئولان بنياد ملی نخبگان و مسئولان مراكز و دستگاههای مرتبط با حركت علمی كشور بيان كردند. ايشان فعاليتهای انجام گرفته در بنياد ملی نخبگان را براساس ارزيابی های انجام گرفته، خوب ارزيابی كردند و در عين حال اين نكات را متذكر شدند: لزوم توجه به تفاوت در معيارهای نخبگی در علوم فنی و علوم انسانی، فراهم كردن ميدان وسيع علمی و پژوهشی برای نخبگان به عنوان اولويت اول و اساسی، و نگاه شبكه ای به نخبگان.
رهبر انقلاب اسلامی در تبيين نگاه شبكه ای به نخبگان افزودند:‌ در مورد نخبگان بايد يك حركت شبكه ای درون زا بوجود آيد كه مرحله اول آن، شناسايی و پرورش نخبگان در آموزش و پرورش است و در مراحل بعد، شامل انتخاب بهترين ها، و سپس حفظ و ارتقاء نخبگان به رتبه های بالاتر است و در نهايت اين نخبگان، بايد خود زمينه ساز پرورش نخبگان جديد شوند.
حضرت آيت الله خامنه ای همچنين با اشاره به تدوين سند راهبردی نخبگان، از مسئولان ذيربط خواستند تا اين سند را سريعاً تصويب نهايی و سپس ابلاغ كنند.
ايشان توصيه هايی را نيز خطاب به نخبگان جوان بيان كردند.
باقی ماندن در طراز نخبگی و اثرگذاری در فضای پيرامونی خود و سوق دادن آن به سمت نخبگی از جمله توصيه های رهبر انقلاب اسلامی به نخبگان بود.
حضرت آيت الله خامنه ای، توجه به نيازهای كشور در فعاليتهای علمی و پژوهشی را نيز مورد تأكيد قرار دادند و افزودند: برخی گزارشها حاكی از آن است كه هنوز بخش عمده ای از مقالات علمی ناظر به نيازهای كشور نيست كه اين، خسارت است و بايد به گونه ای برنامه ريزی شود كه صددرصد مقالات علمی در جهت رفع نيازهای داخل قرار گيرند.
ايشان معيار اصلی در همكاری با ISI را نيز، ناظر بودن مقالات به نيازهای داخلی دانستند و خاطرنشان كردند: اين موضوع نيازمند روش سيستمی و تلاش بيشتر بنياد ملی نخبگان است.
رهبر انقلاب اسلامی سه توصيه ديگر نيز به نخبگان جوان بيان كردند: ارتقاء معنويت و تهذيب نفس، تفكر در مسائل اصولی و اساسی زندگی، و تحليل صحيح و دقيق از جايگاه كشور و نظام در شرايط كنونی جهان.
حضرت آيت الله خامنه ای درخصوص دارا بودن تحليل درست از وضعيت كشور به تبيين شرايط نظام اسلامی پرداختند و افزودند: جمهوری اسلامی ايران در طول ۳۳ سال گذشته با طيف مختلفی از فشارها اعم از سياسی، امنيتی، نظامی، اقتصادی و تحريم ها مواجه بوده است اما ملت ايران با ايستادگی خود نه تنها اين فشارها را خنثی كرد بلكه قوی تر نيز شده ا ست.
ايشان لازمه رسيدن به تحليل درست از جايگاه و موقعيت كشور را، وجود ارزيابی صحيح از توانايی ها و نقاط قوت نظام اسلامی، فشارهای جبهه دشمن، و در عين حال ناكامی های اين جبهه دانستند و تأكيد كردند: اين تصور كه علت دشمنی جبهه استكبار با ملت ايران، اتخاذ برخی مواضع يا تصميم ها بوده، غلط است. علت اصلی همه اين فشارها، جايگاه مستقل ملت ايران و تسليم نشدن در برابر نظام سلطه است.
رهبر انقلاب اسلامی، هدف اصلی از افزايش فشارها به ملت ايران را، وادار كردن ملت به تسليم دانستند و افزودند: ملت ايران هيچگاه تسليم فشارها نشده و نخواهد شد و علت عصبانيت دشمن نيز، همين موضوع است.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: ملت ايران با تكيه بر ثروت طبيعی و انسانی مستعدی كه در اختيار دارد، از گردنه های دشوار و گذرگاههای سخت عبور خواهد كرد و به توفيق الهی، به قله سعادت دنيا و آخرت،‌ و آرامش و آسايش خواهد رسيد.

نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

  ارسال دیدگاه

  توجه نمایید
  • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «خوبان خبر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • خوبان خبر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
  • تنها خالی نماندن متن دیدگاه الزامی است.
  • telegram khoobankhabar

    telegram khoobankhabaradvads