کد خبر: 5057 - تاریخ: چهارشنبه، 25 جولای 2012 - 00:02

تأکیدات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران و مسئولان نظام

آرمانگرايي همراه با واقع بيني شرط عبور از گردنه های سخت است

حضرت آيت الله خامنه اي شرط عبور موفقيت آميز از پيچ هاي تند و گردنه هاي سخت در مسير حركت رو به جلو نظام اسلامي را حفظ تركيب آرمانگرايي با واقع بيني و نگاه صحيح به توانايي ها و ظرفيت هاي كشور و ملت دانستند.

به گزارش خوبان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز (سه شنبه) در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام، آرمانگرايي همراه با واقع بيني را رمز حركت پيشرو ملت و نظام اسلامي در 32 سال اخير برشمردند و با تأكيد بر تواناييها و ظرفيتهاي تعيين كننده ملت ونظام اسلامي ،به تشريح ضرورتها و بايدها و نبايدهاي مقابله با چالش هاي پيچيده دشمن پرداختند.
حضرت آيت الله خامنه اي فهم دقيق تركيب بسيار حساس و ظريف آرمانخواهي توام با واقع بيني را ضروري دانستند و افزودند: تركيب آرمانگرايي با واقعيات، در واقع حركت مجاهدانه در چارچوب تدبير است كه لازمه آن، آگاهي عموم مردم، دست اندركاران و همدلي و همراهي در همه عرصه ها است.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به چالش هاي نظام اسلامي از ابتداي پيروزي انقلاب از جمله ترورها، شورشهاي قومي، جنگ تحميلي 8 ساله، تحريم هاي پي در پي، قضاياي تير سال 78 و ماجراهاي سال 88، خاطرنشان كردند: ظرفيت و توانايي هاي عظيم ملت ايران موجب شد كه نظام اسلامي از همه اين چالش ها با موفقيت عبور كند و در هر دوره نسبت به دوره قبل توانمندتر و قوي تر شود.
حضرت آيت الله خامنه اي شرط عبور موفقيت آميز از پيچ هاي تند و گردنه هاي سخت در مسير حركت رو به جلو نظام اسلامي را حفظ تركيب آرمانگرايي با واقع بيني و نگاه صحيح به توانايي ها و ظرفيت هاي كشور و ملت دانستند.
رهبرانقلاب با رد سخنان برخي افراد كه مي گويند آرمان گرايي با واقع بيني نمي سازد خاطرنشان كردند: بسياري از آرمانهاي انقلاب جزو مطالبات مردم است و به همين علت از  واقعيات مسلم و عيني جامعه محسوب مي شود.
ايشان، عزت ملي، زندگي ايمان مدار، مشاركت در مديريت كشور، پيشرفت همه جانبه، استقلال اقتصادي – سياسي و برخورداري از آبروي بين المللي را از مطالبات واقعي مردم برشمردند و افزودند: اين خواسته هاي ملت دقيقاً در جهت آرمانهاي انقلاب است و نشان مي دهد كه آرمانگرايي با واقع بيني منافاتي ندارد.
حضرت آيت الله خامنه اي آرمانگرايي بدون توجه به واقعيات و بدون بكارگيري ساز و كارهاي منطقي و معقول را خيال پردازي دانستند و افزودند: براي اينكه آرمانها در حد شعار باقي نماند بايد مسئولان و مردم آنها را بصورت منطقي و متين پيگيري كنند.
رهبر انقلاب ناديده گرفتن واقعيات جامعه را باعث اشتباه در قضاوت و خطا در انتخاب مسير برشمردند و افزودند: بايد براساس واقعيات، حركات خود را تنظيم كنيم كه در اين مسير، مراقبت از لغزشها و لغزشگاهها بسيار مهم است.
رهبر انقلاب در تشريح برخي لغزشگاهها به مسئله اي تحت عنوان «واقعيت پنداري» پرداختند.
ايشان افزودند: دشمنان انقلاب و اسلام سعي مي كنند با واقعيت سازي و واقعيت نمايي، مسئولان و مردم را دچار خطا در محاسبات كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه به تلاش دشمن براي كوچك نشان دادن توان ملت ايران و بزرگنمايي توان جبهه استكبار اشاره كردند و گفتند: اگر اسير اين واقعيت نمايي شويم و در محاسبه توان خود و يا دشمن خطا كنيم راه را اشتباه خواهيم رفت.
ايشان دلبستگي به دنيا و ضعفهاي نفساني را از ديگر لغزشگاههايي دانستند كه در هنگام محاسبه واقعيات و انتخاب مسير، ايجاد خطا مي كند.
حضرت آيت الله خامنه اي، تصور دستيابي به آرمانها بدون دادن هزينه را لغزشگاهي ديگر برشمردند و افزودند تكيه بر بخشي از واقعيات و نديدن همه مسائل واقعي در كنار يكديگر،  لغزشگاه ديگري است كه بايد مراقب آن بود.
حضرت آيت الله خامنه اي، ملاحظه همه واقعيات كشور در كنار يكديگر را، باعث اميدواري فراوان برشمردند و افزودند: اين واقعيات نشان مي دهد كه اگر چه راه ملت ايران بسوي آرمانها، ‌داراي چالش است اما بن بستي در اين راه وجود ندارد.
ايشان به تلاش دشمنان انقلاب براي بن بست نشان دادن راه ملت ايران اشاره كردند و افزودند: آنها به صراحت مي گويند بايد با تشديد فشارها و تحريمها، مسئولان ايران را وادار كرد كه در محاسبات خود تجديد نظر كنند اما ملاحظه  واقعيات باعث مي شود كه ما نه تنها در محاسبات خود تجديد نظر نكنيم بلكه با اطمينان بيشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهيم.
رهبر انقلاب در تشريح تعدادي از واقعيات موجود افزودند: مقابله چند دولت مستكبر با جمهوري اسلامي و فشارهاي روزافزون وپيچيده آنها واقعيتي است كه نبايد ناديده گرفته شود.
ايشان گفتند اين ‌ چند دولت مستكبر كه داراي تواناييهاي سياسي و اقتصادي و رسانه اي هستند با دستگاه رسانه اي و تبليغاتي انصافاً قوي خود، سعي مي كنند كه خود را جامعه بين المللي جا بزنند اما اين واقعيت ندارد.
رهبر انقلاب افزودند: البته اين چند دولت زورگو، سياه لشگر هم دارند اما اگر دست حمايت امريكا از اين سياه لشكرها برداشته شود آنها صفر هستند و در محاسبات جهاني اصولاً به حساب نمي آيند.
ايشان افزودند: واقعيت ديگر اين است كه دشمني اين چند دولت مستكبر با نظام اسلامي به اصل نظام برمي گردد اما آنها تلاش مي كنند كه علت مقابله با ملت ايران را،  مسئله هسته اي و دفاع از حقوق بشر جلوه دهند.
رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: البته با پرونده بسيار سياه امريكا، صهيونيزم، انگليس و ديگر مستكبران در زمينه حقوق بشر، هيچكس اين دروغهاي آنها را باور نمي كند.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: واقعيت اين است كه انقلاب اسلامي ملت ايران، اين كشور مهم را از چنگ مستكبران درآورده است و موجب انگيزه و بيداري رو به گسترش در جهان اسلام شده است و به همين علت آنها سعي مي كنند با ضربه زدن به جمهوري اسلامي، به ديگران درس عبرت بدهند تا بدنبال چنين الگويي نروند.
رهبر انقلاب اسلامي جديد نبودن چالش هاي كنوني پيش روي نظام اسلامي را يكي ديگر از واقعيات موجود دانستند و افزودند: در برهه اي، كشتي هاي ايران در خليج فارس هدف حمله قرار مي گرفت و يا پايانه هاي نفتي و مراكز صنعتي در زير چتر بمباران دشمن بود اما امروز بدخواهان نظام اسلامي جرأت نزديك شدن به ايران را ندارند.
پيشرفت مستمر نظام اسلامي در عرصه هاي گوناگون بويژه دانش هاي پيچيده و انحصاري در شرايط تحريم و تهديد ،ديگر واقعيتي بود كه حضرت آيت الله خامنه اي به آن اشاره كردند.
ايشان افزايش توانمندي و اعتماد به نفس نظام اسلامي در مقابله با تهديدها را يكي ديگر از واقعيات برشمردند و تأكيد كردند: واقعيت ديگر اين است كه جبهه مقابل نظام اسلامي به رهبري امريكا و صهيونيزم در مقايسه با گذشته به مراتب ضعيف تر شده است.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: افزايش تهديد پذيري رژيم صهيونيستي بعد از حوادث و انقلابهاي منطقه، شكست هاي رژيم صهيونيستي در جنگ هاي 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، سرنوشت امريكا در عراق، مشكلات فزاينده و تمام نشدني امريكا در افغانستان، و شكست امريكا در سياستهاي خاورميانه اي خود، نمونه هاي عيني از ضعف روز افزون جبهه مقابل است.
حضرت آيت الله خامنه اي، وجود بحران در كشورهاي غربي مخالف نظام اسلامي را از ديگر واقعيات دانستند و افزودند: خطر جدي بحران اقتصادي در اتحاديه اروپا و منطقه يورو، بي ثباتي در چندين كشور اروپايي و سقوط چند دولت اروپايي، كسري بودجه بالا در امريكا و شكل گيري جنبش نود و نه درصدي، حوادث مهمي هستند كه نبايد از آنها غافل شد.
ايشان تأكيد كردند: مشكلات اقتصادي كشورهاي غربي با مشكلات اقتصادي كشور ما تفاوت اساسي دارد زيرا مشكلات ما همانند مشكلات گروه كوهنوردي است كه در حال حركت به سمت قله، دچار مشكلاتي مي شود اما حركتش همچنان ادامه دارد در حاليكه مشكلات اقتصادي غرب همانند اتوبوسي است كه در زير بهمن مانده است.
حضرت آيت الله خامنه اي تحولات شمال افريقا و منطقه رااز ديگر واقعيات برشمردند و خاطرنشان كردند: توانايي هاي افزايش يافته نظام اسلامي از جمله واقعيات بسيار مهم است.
ايشان با اشاره به منابع بسيار غني نفت، گاز و معدني كشور افزودند: نيروي انساني و جمعيت 75 ميليوني بويژه جمعيت جوان، پرنشاط و تحصيل كرده يكي از واقعيات و نقاط قوت اساسي كشور است كه از عوامل مهم پيشرفت نيز به شمار مي رود.
رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه به موضوع سياست كنترل جمعيت اشاره كردند و ضمن تأكيد بر لزوم بازنگري در اين سياست خاطرنشان كردند: در اوائل دهه هفتاد اجراي اين سياست بنابر مصالحي، صحيح بود اما ادامه آن در سالهاي بعد خطا بود.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: بررسي هاي علمي و كارشناسي نشان مي دهد كه اگر سياست كنترل جمعيت ادامه پيدا كند، به تدريج دچار پيري و در نهايت كاهش جمعيت خواهيم شد، بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست كنترل جمعيت تجديد نظر كنند و صاحبان رسانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگ سازي اين موضوع اقدام كنند.
گستاخ تر شدن دشمن در صورت انعطاف و عقب نشيني ايران با هر توجيه و بهانه اي ،از ديگر واقعياتي بود كه رهبر انقلاب اسلامي به آن اشاره و نمونه هايي براي آن ذكر كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: در آن دوره اي كه ادبيات مسئولان ما آميخته به تملق گويي از غرب و امريكا شد، فردي كه مجسمه شرارت بود، به خود اجازه داد كه جمهوري اسلامي ايران را محور شرارت معرفي كند.
ايشان همچنين با اشاره به دوره اي كه برخي عقب نشيني ها در موضوع هسته اي انجام شد خاطر نشان كردند در آن دوره بواسطه همراهي با غربي ها و عقب نشيني هايي كه انجام گرفت، آنها آنقدر جلو آمدند كه من مجبور شدم شخصاً وارد ميدان شوم.
رهبر انقلاب افزودند: غربي ها در آن دوره آنقدر گستاخ شدند كه حتي هنگامي كه مسئولان ما به سه سانتريفيوژ قانع شده بودند، آنها مخالفت كردند اما امروز 11 هزار سانتريفيوژ در كشور فعال است.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند اگر آن عقب نشيني ها ادامه پيدا مي كرد قطعا امروز از پيشرفتهاي هسته اي و نشاط و ابتكار علمي در كشور خبري نبود.
ايشان كُند و ناكارآمد شدن حربه تحريم در صورت مقاومت مدبرانه در مقابل آن را يكي ديگر از واقعيات دانستند و افزودند: فشارهاي اقتصادي كنوني بر ضد نظام اسلامي، همچون گذرگاه و برهه اي است كه كشور از آن عبور خواهد كرد زيرا ادامه طولاني مدت آن به نفع كشورهاي غربي نيست.
رهبر انقلاب اسلامي، آمريكا و رژيم صهيونيستي را تنها نفع برندگان از فشار بر جمهوري اسلامي خواندند و تأكيد كردند: بقيه كشورهايي كه وارد ماجرا شده اند، با زور فشار و يا رودربايستي بوده است و اين شرايط ادامه پيدا نخواهد كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي استثنا شدن 20 كشور از تحريم نفتي ايران و تلاش برخي كشورهاي غربي براي دور زدن تحريم ها را از نشانه هاي امكان پذير نبودن ادامه شرايط كنوني بر شمردند و خاطر نشان كردند: همه اين واقعيات نشان ميدهد كه بايد با توكل بر خدا،  افزايش خطرپذيري، استفاده از تدبير و درايت، راه مقاومت را ادامه داد.
ايشان استفاده هوشمندانه و مدبرانه از ظرفيت ها و توانايي ها در مقابل چالش ها را معناي واقعي شرايط بدر و خيبر دانستند و افزودند: بايد به مسائل كشور با اين ديد و با تركيبي از آرمانها و واقعيت هاي تشويق كننده نگريسته شود.
رهبر انقلاب اسلامي اقتصاد را موضوع بسيار مهم براي كشور و حركت رو به جلوي آن دانستند و تأكيد كردند: هدف دشمن از فشارهاي اقتصادي در شرايط كنوني، لطمه زدن به «رشد و رفاه ملي» و ايجاد مشكل براي مردم بمنظور دلسرد و جدا كردن آنان از نظام اسلامي است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: از چند سال قبل مشخص بود كه طراحي دشمن بر اقتصاد كشور متمركز شده است و بر همين اساس شعارهاي سال هاي اخير همچون اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف – ‌كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني به عنوان حلقه هايي براي ايجاد يك منظومه اقتصادي مطرح شد تا حركت عمومي كشور در عرصه اقتصادي ساماندهي شود.
ايشان راه مقابله با فشارهاي اقتصادي را اجراي اقتصاد مقاومتي دانستند و در تبيين الزامات  اقتصاد مقاومتي افزودند: مردمي كردن اقتصاد با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات، و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياستها از اركان اقتصاد مقاومتي بشمار مي روند.
رهبر انقلاب اسلامي درخصوص مديريت مصرف تأكيد كردند: امروز تعادل در مصرف يك حركت جهادي است و همه دستگاههاي دولتي و غيردولتي و همچنين آحاد مردم بايد موضوع پرهيز از اسراف و استفاده از توليدات داخلي را جدي بگيرند.
حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار كه در چهارمين روز از ماه مبارك رمضان برگزار شد مغتنم شمردن روزها و شبهاي اين ماه پربركت را به مسئولان و مردم توصيه كردند.
رهبر انقلاب در پايان سخنانشان، مسئله وحدت و همبستگي را بسيار مهم خواندند و خطاب به مسئولان گفتند: ملت خوشبختانه متحد است و شما بايد با پرهيز از اختلافات بي فايده و رسانه اي كردن اين اختلاف از اتحاد ملت صيانت كنيد.
ايشان تأكيد كردند: متهم كردن متقابل سه قوه بسيار مضر است و مسئولان هم بدانند كه اين كارها در بين مردم براي آنان هيچگونه آبرو و وجهه اي ايجاد نمي كند.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: واقعيت اين است كه مشكلات وجود دارد اما نبايد آنها را گردن اين و آن انداخت بلكه بايد با وحدت و تدبير آنها را حل كرد و اين كار، حتماً شدني و امكان پذير است.
در ابتدای این دیدار، رئیس‌جمهور بر تعهد دولت به ارزش‌ها، اصول و حقوق اساسی ملت نظیر توحید، عدالت، آزادی، کرامت مردم، پاک‌دستی، خدمت‌گزاری و پیشرفت کشور تأکید و گزارشی از عملکرد هفت‌ساله دولت را در عرصه‌های مختلف بیان کرد.
آقای احمدی‌نژاد با اشاره به قرار گرفتن ماهواره ایرانی در مدار و پیوستن کشورمان به باشگاه فضایی، تولید و تأمین سوخت رآکتورهای داخلی، فعالیت 11 هزار دستگاه سانتریفیوژ در مجتمع‌های غنی‌سازی و ساخت 20 رادیو دارو، از سرعت چند برابری رشد علمی کشورمان در مقایسه با رشد علمی جهان خبر داد و افزود: تقویت روحیه امید و خودباوری به‌ویژه در میان جوانان در صدر جهت‌گیری‌های دولت است.
رئیس‌جمهور با بیان برخی آمارها و ارقام در طول هفت سال اخیر و مقایسه با گذشته، به هشت برابر شدن تولیدات علمی بخش پزشکی، افزایش چهار برابری سهم کشور در تولیدات علمی منطقه و رشد بیش از چهار برابری مقالات علمی نمایه شده در مجلات معتبر بین‌المللی در حوزه وزارت علوم اشاره کرد و افزود: سهم ایران در تولید علم جهان از یک‌دهم درصد در سال 57 به سه‌دهم درصد در سال 84 و 1.2 درصد در سال 90 رسیده است که 12 برابر افزایش را در طول هفت سال گذشته نشان می‌دهد.
آقای احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت‌های کشور در حوزه صنعت اشاره کرد و با یادآوری افزایش ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف گفت: ایران در بخش تولید خودرو در رتبه سیزدهم، در تولید فولاد در رتبه هفدهم و در تولید مس در رتبه دهم جهان قرار دارد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز از 21 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 110 هزار میلیارد تومان در سال 90 رسیده است، افزود: با بهره‌برداری از تمام فازهای پارس جنوبی، مشکل برداشت از مخازن مشترک نیز رفع می‌شود.
رئیس‌جمهور افزود: علاوه بر سرمایه‌گذاری 335 هزار میلیارد تومانی در حوزه راه و شهرسازی، در هفت سال اخیر، شش میلیون و 719 هزار واحد مسکونی ساخته شده است.
وی از افزایش تولیدات کشاورزی به 110 میلیون تن در سال 90 خبر داد و با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی نیز از 2.27 میلیون تن در سال 84 به 5.51 میلیون تن در سال گذشته رسید، به پیشرفت‌ها در بخش آبیاری تحت فشار، ظرفیت صنایع تبدیلی کشاورزی و تحقیقات اشاره کرد.
آقای احمدی‌نژاد همچنین با تأکید بر افزایش توجه دولت به بخش فرهنگ، به افزایش 9.3 برابری بودجه عمومی فرهنگ و 27.6 برابری بودجه حوزه دین اشاره و خاطرنشان کرد: 27 اثر تاریخی تا پایان سال 90 به ثبت جهانی رسید و رتبه ایران از 32 به 14 ارتقا یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش ضریب جینی از چهارصد و بیست و سه هزارم در سال 84 به سی و هشت صدم در سال 90 و متوسط رشد اقتصادی شش درصد در هر سال را مورد اشاره قرار داد و در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: تا سال 84 سه هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده بود که این میزان تا پایان سال 90 به 115 هزار میلیارد تومان رسید.
رئیس‌جمهور همچنین از صرفه‌جویی 32 میلیارد دلاری مصرف انرژی بر اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و طرح‌های دولت را در زمینه اصلاح درآمدهای مالیاتی، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام توزیع، کاهش وابستگی بودجه به نفت برشمرد.
وی به طرح ویژه دولت برای تکمیل 905 طرح بزرگ کشور تا پایان فعالیت دولت دهم  اشاره و خاطرنشان کرد که طرح‌های نیروگاهی، شبکه ریلی، 9 پالایشگاه و ساخت ورزشگاه‌ها، جزو این طرح‌هاست که تکمیل آن‌ها نیازمند 168 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.
آقای احمدی‌نژاد هدف از بیان این پیشرفت‌ها و مقایسه آن‌ها با ادوار گذشته را نادیده گرفتن خدمات پیشین و یا ادعای نبود ضعف و اشکال ندانست و افزود: تشریح پیشرفت‌ها با انگیزه تأکید مجدد بر توانایی‌های ملت و یادآوری این نکته است که می‌توان با حفظ اصول و آرمان‌ها، تکیه بر قدرت مردم و توکل به خداوند، با سرعت مضاعف حرکت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طراحی دشمن در تجمیع توان و تجربه خود به‌منظور وارد کردن فشارهای سنگین برای مختل کردن بازار نفت و مبادلات خارجی ایران و ایجاد جنگ روانی گسترده در این بخش‌ها اشاره و از تشکیل جلساتی در سه سطح نمایندگان بین قوا، ستاد دستگاه‌های عملیاتی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای خنثی کردن توطئه‌ها خبر داد.
رئیس‌جمهور همچنین با یادآوری برنامه استکبار برای منحرف کردن مسیر حرکت انقلاب‌های مردمی گفت: جبهه استکبار در مسیر بن‌بست حرکت می‌کند و ملت‌ها با جوشش و حرکت، این مسیر را تغییر خواهند داد.
نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

  ارسال دیدگاه

  توجه نمایید
  • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «خوبان خبر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • خوبان خبر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
  • تنها خالی نماندن متن دیدگاه الزامی است.
  • telegram khoobankhabar

    telegram khoobankhabaradvads