مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ؛

تقویت هویت‌ ملی در اولویت باشد

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان بر لزوم همگرایی دستگاه های فرهنگی تاکید کرد و گفت: تقویت هویت‌ ملی در اولویت قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ؛

حضوری شدن‌ آموزش‌ها به معنی بمباران درس و امتحان نیست/گزارشی از شیوع سرخک نداشتیم

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: حضوری شدن‌ آموزش‌ها به معنی بمباران درس و امتحان نیست، هدف از بازگشایی مدارس آشتی دانش‌آموزان با مدرسه پس از دو سال است، معلمان باید فشار امتحانات پشت‌سر هم را از روی دانش‌آموزان بردارند و قرار نیست اضطراب را به دانش‌آموزان تحمیل کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان:

استان گیلان 15 هزار همیار پلیس دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: در راستای همکاری نزدیک بین آموزش و پرورش و نیروی انتظامی علاوه بر حضور 15 هزار همیار پلیس ، 150 هزار دانش آموز گیلانی زیر پوشش آموزشهای آشنایی با فرهنگ ترافیک قرار گرفتند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads