اگر خروپف می کنید، بخوانید

خر و پف یا همان خر خر شبانه زمانی ایجاد می شود که جریان هوا نتواند آزادانه در بینی و دهان گردش پیدا کند. معمولا این حالت به دلیل باریک بودن مجاری هوایی ایجاد می شود که یا به دلیل وضعیت نامناسب بدن در زمان خواب است و یا وجود ناهنجاری هایی در بافت نرم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads