در هشتمین روز از بهار 94؛

تصاویر/ دیدار نوروزی مسئولین خشکبیجار

دید و بازدید نوروزی یک رسم قدیمی در سنت ایرانی است. در همین راستا، مسئولین بخش خشکبیجار نیز در نخستین روز کاری در دومین هفته از بهار 94، به دیدار یکدیگر رفتند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads