مدیرکل کمیته امداد گیلان

ترویج فرهنگ پرداخت زکات یک وظیفه همگانی است

وی با بیان اینکه زندگی اهل بیت (ع) سراسر انفاق واحسان بود ، افزود : ترویج فرهنگ پرداخت زکات یک وظیفه همگانی است که باید با تاسی از سیره اهل بیت (ع) به درستی برای مردم تبیین شود .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads