دهیار مرزدشت در مصاحبه با خوبان خبر؛

آب آشامیدنی روستای مرزدشت تا سال 93 مورد بهره برداری قرار می گیرد.

خوبان خبر: دهیار مرزدشت خمام اظهار داشت:تامین آب آشامیدنی سالم وظیفه اداره آب و فاضلاب روستایی است و وظیفه ی دهیاری تنها پیگیری این موضوع می باشد که دهیاری نیز در این خصوص وظایف خود را انجام داده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads