به منظور شرکت در مسابقات چن چوان کره جنوبی؛

بانوی گیلانی در اردوی تیم ملی کبدی

خوبان خبر: هاجر شاهین کمال ملی پوش گیلانی تیم کبدی جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در مسابقات چن چوان کره جنوبی هم اکنون در دوره های آماده سازی خود را جهت اعزام به این مسابقات را پشت سر میگذارد.

عوام مراقب خواص باشند!

خوبان خبر: در فتنه ها همچون شتر دو ساله باش؛ نه پشتي دارد تا سوارش شوند و نه پستاني تا شيرش را بدوشند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads