نظر چهار تن از مراجع تقلید درباره ثبت نام دریافت یارانه نقدی

چهار تن از مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به سئوال تعدادی از مقلدان مبنی بر اینکه آیا دریافت یارانه نقدی گفتند: فقرا و کسانی که درآمدشان کم است مسلماً برای آنها گرفتن یارانه حلال است و اما کسانی که به مقدار شأن خود درآمد دارند مسلماً شرایط دریافت یارانه را ندارند و گرفتن یارانه برای اینها جایز نیست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads