ارگان خبری دولت آلمان به دنبال تغییر هویت زنان ایران/

زنان طراح مد، مروجان ابتذال +تصاویر

در بخشی از این پروسه، جهت گیری، معطوف به معرفی برندهای مد زنانه ای است که مهمترین شاخصه آنها ورای ناشناخته بودنشان برای جامعه ایرانی ترویج ابتذال است.

مد و لباس حلقه مفقوده حجاب/

مد و لباس زيرزميني به شبكه‌هاي اجتماعي تلفن همراه رسيد

میان مد و لباس و حجاب و عفاف ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد تا بدانجا که همواره در برابر بد پوششی افراد با این پرسش مواجه می‌شویم که چه مدها و لباس‌های جایگزین و مورد قبولی در برابر این بدپوششی‌ها ارائه شده است؟ طرح ساماندهی مد و لباس در پاسخ به چنین سؤالی بود که در سال ۸۵ در مجلس به تصویب رسید. یک سال پیش از تصویب این قانون، مصوبه عفاف …

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads