مدیرکل جهاد کشاورزی گیلان تأکید کرد:

تغییر کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز جهاد کشاورزی گیلان است

مدیرکل جهادکشاورزی گیلان بااشاره به اینکه امکان افزایش زمین های کشاورزی دراستان وجود ندارد ، مبارزه وممانعت ازهرگونه تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی را خط قرمز این سازمان اعلام کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads