مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان ؛

ضرورت امکان سنجی سرمایه گذاری های دریایی در گیلان

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت : اجرای طرح های امکان سنجی ساماندهی سواحل و سرمایه گذاری های دریایی یک نیاز و ضرورت جدی برای گیلان است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads