مدیرکل بیمه سلامت گیلان ؛

بیش از یک میلیون و ۲۳۷ هزار نفر در گیلان تحت پوشش بیمه هستند

مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: بر اساس آخرین آمار هم اکنون یک میلیون و ۲۳۷ هزار و ۶۳ نفر در گیلان در پنج صندوق کارکنان دولت، بیمه همگانی ، بیمه روستایی، بیمه سایر اقشار و ایرانیان تحت پوشش هستند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads