مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان:

ضریب نفوذ تلفن همراه در گیلان به ۱۹۳ درصد رسید | در بخش اینترنت ثابت رتبه دهم کشور را داریم

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: تا پایان برنامه ششم باید ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت ثابت یا سیار دسترسی داشته باشند و امروز از مجموع ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار گیلان، ۱۹۵۲ روستای استان به یکی از زیرساخت‌های ثابت و سیار دسترسی دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان؛

۲۱۰ روستا در استان گیلان فاقد هر نوع اینترنتی هستند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان، ۲۱۰ روستا در استان را فاقد هر نوع اینترنتی عنوان کرد و گفت: امکان ارائه اینترنت پرسرعت به تمام روستاهای گیلان طی یک سال وجود ندارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان:

نیمی از روستاهای بدون اینترنت گیلان تا آخرسال از شبکه ارتباطی برخوردار می شوند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با بیان اینکه ۱۲۰ روستای گیلان هیچ پوشش اینترنتی ندارند، گفت: با وجود تحریم ها و دشواری های ناشی از آن تا پایان امسال ۵۰ درصد از این روستاها به شبکه ارتباطی وصل می شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads