مدل های اقتصادی اجرا شده دولت های احمدی نژاد و روحانی اقتصاد ما را نابود کرده؛

حسن عباسی: استفاده از مدل اقتصاد دولتی نئوکینز با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال با اشاره به این که اقتصاد دولت فعلی مبتنی بر مکتب نئوکینزی‌ها بوده گفت: در دوره احمدی‌نژاد مدل اقتصادی فریدمن الگو شده بود که این دو نگاه، اقتصاد ما را نابود کرده و مادامی که از این دو مدل فاصله نگیریم وضعیت اقتصاد ما همین است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads