نایب رئیس شورای شهر رشت مدعی شد:

شهرداری ‌توان پرداخت حقوق پرسنل ‌را ندارد‌

نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به مشکلات مالی شهرداری رشت تصریح کرد: وضعیت اقتصادی شهرداری رشت به گونه‌ای است که توان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads