رئیس آموزش و پرورش خمام تاکید کرد؛

با برنامه ریزی و همفکری باید جایگاه خمام را در کنکور سراسری ارتقا دهیم

رئیس آموزش و پرورش خمام گفت: با توجه به ظرفیت بالای خمام نباید به وضع موجود راضی شد و باید با هم فکری و برنامه ریزی دقیق موانع موجود را از بین برد و از وضع موجود به وضع مطلوب رسید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads