رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت:

شورای ترافیک هیچ مجوزی برای قطع درختان نداده بود/ راه‌اندازی خط ویژه از الزامات توسعه شهر رشت است

محمدحسین کارگرنیا با اشاره به قطع چند اصله درخت از میدان چهارراه قدس تا فرهنگ اظهار کرد: شورای ترافیک هیچ مجوزی برای قطع این اشجار نداده بلکه مربوط به کارگروه داخل شهرداری رشت است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads