بی توجهی سعودی‌ها به هشدار جدی رئیس جمهور/

عربستان تا چه زمانی می تواند از اهرم اقتصادی در بازی سیاسی استفاده کند؟

کاهش شدید قیمت نفت، اگرچه ممکن است اهداف سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی را در کوتاه مدت تأمین کند، اما بدون تردید تبعات زیان‌بار سیاسی و اقتصادی را در طولانی مدت برای این کشور به همراه خواهد داشت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads