توهین به مردم به بهانه فروش معراجی ها

پرفروش شدن فیلم «معراجی‌ها»، آن هم در زمانی که فصل مرده سینما محسوب می‌شود، باعث عصبانیت جریان شبه‌روشنفکری شده است. اما اتفاق عجیب این است که این طیف در رسانه‌های خود به جای نقد این فیلم، به مردم توهین می کنند!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads