رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای خبر داد:

بررسی استخدام مربیان حق‌التدریس فنی و حرفه‌ای در هیئت دولت

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: آئین نامه استخدام مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به تصویب کمیسیون تخصصی اجتماعی دولت رسید و برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال می‌شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads