خدا با خلقت انسان خدا آفرید!!!

مشایی: انسان تا 100 سال دیگر انسان می‌سازد!

خوبان خبر:مشایی با بیان اینکه مدتی درباره این موضوع فکر می‌کردم که وضعیت بشر در آینده چگونه خواهد شد، گفت: به نظرم در کمتر از صدسال آینده با انسان‌هایی زندگی می کنیم که ساخته خود ما هستند؛ انسان‌هایی دقیقا مثل ما که با آنها انس می‌گیریم و بدون تردید این آینده قطعی بشر است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads