سنگ تمام پدر چینی برای دخترش +تصاویر

خوبان خبر: محلی‌ها در روزنامه ها نوشتند انگار داماد یک بانک را زده است. و کنایه از این است که پدر ثروتمند چینی خواسته تا دخترش را به خانه شوهر با تمام اسباب و اثاثیه و مادیات بفرستد تا شوهر خیال کتک زدن دختر را پیدا نکند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads