حرکت بی‌سابقه روزنامه دولت علیه وزیر کابینه! +تصویر

تشدید هجمه به وزیری که حاضر به تحریم دارویی مردم نیست!

خوبان خبر: شاید اگر مدیران روزنامه ایران اندکی جمع و تفریق ساده انجام می دادند، هرگز چنین گافی را در کارنامه خود ثبت نمی‌کردند و اتهام سیاسی کاری را آن هم در موضوعی که به جان و سلامت مردم وابسته است، به خود نمی چسباندند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads