گیلانیان خانه های خود را برای مهمانان نوروزی آماده می کنند؛

فچین دچین

با آمدن ماه اسفند، بوی خوش بهار به مشام می رسد. بهاری که به همراه خود عید و عیدی دادن و بهتر از آن عیدی گرفتن، شکوفه درختان، سرسبزی، دیدار اقوام، شیرینی و آجیل، لباس نو و … را به ارمغان می آورد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads