جمعه های انتظار با منتظران ظهور

روایتی از دشمنان مسلمان امام مهدی (عج)/ وقت تمام است؛ توبه پذیرفتنی نیست!

امام مهدى(ع)، با ايجاد بيم و دلهره و ترسهاى عميق و راستين، بسيارى از گروههاى مخالف و ستم‌پيشه را مجبور به ترك راه و روش خود مى‌كند و به تسليم وا مى‌دارد. از اين رو، در احاديث آمده است كه از شمشير برنده و ارادۀ قاطع امام و يارانش همۀ اهريمنان مى‌هراسند.

جمعه های انتظار با منتظران ظهور؛

نمای عدالت در حکومت مهدوی؛ از آزدسازی بردگان تا ریشه‌کن شدن دروغ و رذایل اخلاقی

عدالت امام مهدی (عج) در همه سطوح آن چنان است که به فرموده امام صادق عليه السّلام در درون خانه ها هم راه خواهد یافت.
«به خدا قسم كه عدالت او در درون خانه‌ ها (راه مى‌يابد و) خواهد رفت، مانند رفتن (راه يافتن) سرما و گرما در آن‌ها.

جمعه های انتظار با منتظران ظهور؛

مسیر عدالت در حکومت مهدوی چگونه است؟/ عدل؛ برجسته ترین ویژگی امام مهدی (عج)

در مقابل قسط و عدل، ظلم و جور قرار می گیرد. نقطه مقابل عدل، ظلم است و قسط نقطه مقابل جور است. فرق بين عدل و قسط اين است كه عدالت يعنى حقّ ديگرى گرفته نشود و قسط اين است كه بين افراد تبعيض نشود، پس ظلم به نفع خويشتن گرفتن و جور حقّ كسى را به ديگرى دادن است.

جمعه های انتظار با منتظران ظهور؛

علم شیعیان در حکومت مهدوی چگونه است؟/ تکامل عقلها به دست امام زمان (عج)

در دوران امام بزرگ دانايى، همۀ مسائل بشرى، به هدف اصلى و مرز نهايى مى‌رسد، و بشريت-در تلاش اعصار و قرون خويش-به محضر استاد و معلمى راه مى‌يابد كه نكته‌اى از ديدۀ ژرف‌نگر و حقيقت‌بين او پوشيده نيست.

جمعه های انتظار با منتظران ظهور؛

وضعیت رفاه عمومی در حکومت امام زمان(عج) چگونه است؟!

از رسول خدا (ص) چنين روايت شده است: «در آن زمان امت من چنان از نعمت برخوردار شوند که هرگز امتي آن چنان از نعمت برخوردار نشده باشد، زمين بتمامه محصول دهد و هيچ را از آنان دريغ ندارد، و اموال انبوه شود. هر کس نزد مهدي آيد و گويد: به من مالي ده – مهدي بي درنگ گويد: بگير.»

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads