احمدی نژاد در منزل محافظ خود:

منزل شهید مدافع حرم، عبدالله باقری

محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم و سردار گرجی زاده فرمانده سپاه حفاظت روز جمعه اول آبان با حضور در منزل شهید عبدالله باقری با خانواده او ابراز همدردی کردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads