کد خبر: 5767 - تاریخ: پنج‌شنبه، 23 آگوست 2012 - 20:26

توصیه های مهم رهبر انقلاب به هيئت دولت/تقصیر ها را به گردن هم نیاندازیم ! …

حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(پنجشنبه) در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيأت دولت ضمن برشمردن برخی نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند پيشرفت كشور دانستند و تأكيد كردند: استفاده از همه ظرفيتهای بخشهای دولتی و غيردولتی، اهتمام جدی به حل مشكلات معيشتی مردم، مبارزه با […]

حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(پنجشنبه) در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيأت دولت ضمن برشمردن برخی نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند پيشرفت كشور دانستند و تأكيد كردند: استفاده از همه ظرفيتهای بخشهای دولتی و غيردولتی، اهتمام جدی به حل مشكلات معيشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمايت از توليد ملی و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتی است.

ايشان در اين ديدار كه در آغاز هفته دولت انجام شد با گراميداشت ياد شهيدان رجايی، باهنر و همچنين شهيد عراقی، تجليل از اين عزيزان را زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت دانستند.

رهبر انقلاب هفته دولت را فرصتی برای تشكر از خدمات قوه مجريه و مسئولان و كاركنان دستگاهها خواندند و افزودند: اين هفته علاوه بر فرصت ارائه گزارش و آشنا كردن مردم با حقايق و فعاليتهای دولت، فرصتی برای ارزيابی درونی و بررسی نقاط قوت و ضعف قوه مجريه است.

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به عبور سريع فرصتهای خدمت، رئيس جمهور و همكارانش را به مغتنم شمردن يك سال باقی مانده از عمر دولت دهم توصيه و خاطرنشان كردند: در همين يك سال نيز می شود كارهای بسيار مهم و بزرگی انجام داد.

ايشان، سال چهارم فعاليتهای دولت دهم را از دو جهت خارجی و داخلی مهم برشمردند و افزودند: قدرتهای مستكبر همه توان خود را برای وادار كردن ايران به عقب نشينی به كار گرفته اند كه دولت نيز بايد با استفاده از همه توان و ظرفيتهای كشور و ادامه روند پيشرفت ها،‌اين توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.

ايشان، سال آخر فعاليت دولت دهم را از لحاظ شيرازه بندی كارها نيز مهم دانستند و به هيأت وزيران تأكيد كردند: شما به پركاری مشهور هستيد همين ويژگی را با جديت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و كشور، حفظ كنيد.

رهبر انقلاب روند كلی حركت كشور را با وجود برخی مشكلات و نقاط ضعفها، رو به جلو ارزيابی كردند و افزودند: حتی مراكز رصد جهانی نيز به روند پيشرفتهای ايران اذعان دارند اما برخی در اين زمينه دچار توهم ناشی از ارزيابی غلط هستند.

ايشان با اشاره به ناكامی طرحها و ترفندهای بيگانگان افزودند: هميشه به ياد داشته باشيد كه زورگويان جهانی دست از دشمنی بر نمی دارند و در پی هر ناكامی به دنبال تصميمات و اقدامات جديد برمی آيند، بنابراين لازم است مسئولان نيز هميشه در فكر راهكارها و تدابير جديد مقابله باشند.

ايشان پيش بينی سناريوها و توطئه های دشمن را باعث تسلط در ميدان مواجهه با اين توطئه ها دانستند و خاطرنشان كردند: اگر قبل از تصميم دشمنان، بتوانيم سناريوی آنها را بخوانيم در اتخاذ تدابير، موفق تر خواهيم بود.

رهبر انقلاب تمركز در كارهای قوه مجريه را بويژه در مسائل كلان و اساسی، ضروری خواندند و افزودند: تمركز در اينگونه مسائل در درجه اول به خود هيأت دولت برمی گردد و بايد همه اعضای دولت خود را در تصميمات اتخاذ شده شريك و مسئول بدانند و با هماهنگی كامل حركت كنند.

استفاده از همه توان كشور و بهره گيری از ظرفيتهای فكری و انسانی در داخل و خارج از دولت توصيه ديگری بود كه رهبر انقلاب در اين ديدار بيان كردند.

رهبر انقلاب، با اشاره به اينكه نقاط ضعف را نيز بايد بررسی و برطرف كرد در تشريح برخی نقاط قوت دولت افزودند: كارهای وسيع عمرانی در مناطق مختلف كشور، پيشرفت چشمگير در زمينه علم و فناوری، ارتقای جايگاه ايران در عرصه سياست خارجی و مسائل بين المللی، برجسته شدن ارزشهای انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زيستی و دوری از تجمل، استكبار ستيزی و افتخار به انقلابی گری و تلاش برای ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است كه منشأ بركات و آثار مثبتی بوده است.

ايشان تلاش فوق العاده را از ديگر ويژگيهای دولت دهم دانستند و توصيه كردند: اين تلاش را با كيفيت كاری خوب، همراه كنيد و برای تحقق وعده های داده شده اهتمام ويژه به خرج دهيد.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان در ريشه يابی افزايش تلاشهای خصمانه امريكا و مستكبران در سالهای اخير، به چهار عامل اشاره كردند: پيشرفتهای مستمر جمهوری اسلامی، زنده شدن شعارهای انقلاب، بيداری عظيم و بسيار مهم ملتهای منطقه و جلوگيری از الگو شدن ايران در چشم اين ملتها.

ايشان در همين بحث افزودند: برخی افراد اين روزها می گويند چرا دشمن تراشی می كنيد اما اين حرفها ناشی از تحليل غلط است.

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: در زمان امام خمينی (ره) نيز دشمنی های مستكبران پايانی نداشت چرا كه امام قاطعانه از انقلاب و اسلام و ايران دفاع می كرد و اين واقعيات نشان می دهد هرگاه مسئولان و ملت ايران مواضع مستحكمی بگيرند چهره دشمن عبوس تر می شود كه البته مستكبران هيچگاه در مقابل اين ملت پيروز نخواهند شد.

حضرت آيت الله خامنه ای در بخش ديگری از سخنانشان با اشاره به برخی مشكلات موجود افزودند: عمده اين مشكلات به مسائل معيشتی قشرهای متوسط و ضعيف مربوط می شود كه بايد برای برطرف كردن آنها،‌ جداً همت و برنامه ريزی كرد.

ايشان در ريشه يابی مشكلات موجود خاطرنشان كردند: بخشی از مسائل ناشی از تورم است البته ما كمبود كالا در كشور نداريم اما گرانی و كاهش قدرت خريد مردم، بايد علاج شود كه در اين زمينه همه بخشهای ستادی و عملياتی مسئولند.

رهبر انقلاب با اشاره به اينكه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزايش نقدينگی را يكی از ريشه های مشكلات فعلی می دانند تأكيد كردند: بايد با همفكری و تكيه بر علم و تجربه، راهی برای كنترل نقدينگی بيابيد و نقدينگی افزايش يافته را به سمت مراكز توليد هدايت كنيد.

ايشان توانمند كردن بخش خصوصی را يكی از اركان اقتصاد مقاومتی خواندند و تأكيد كردند: لازم است سياستهای اصل 44 با دقت و وسواس هرچه تمامتر دنبال شود.

رهبر انقلاب در ارائه تعريفی از اقتصاد مقاومتی افزودند: در اين اقتصاد، هم روند پيشرفت كشور حفظ می شود و هم آسيب پذيری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان كاهش می يابد.

ايشان استفاده از همه ظرفيتهای مادی و انسانی دولتی و غيردولتی را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانستند و افزودند: بايد به مردم واقعاً بهاء دهيد.

حضرت آيت الله خامنه ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را باعث افزايش سرمايه گذاری، استقبال سرمايه داران سالم و رونق بيشتر اقتصادی دانستند و افزودند: بايد با چشمانی تيزبين، ريزبين و دوربين مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه كرد كه در اين زمينه همكاری متقابل دولت و دستگاه قضايی ضروری است.

حمايت از توليد، رسيدگی به واحدها و كارخانه هايی كه دچار مشكل شده اند، ‌فعال سازی واحدهای متوسط و كوچك، مديريت منابع ارزی و حمايت همه جانبه از توليد ملی، ديگر توصيه مؤكد رهبر انقلاب به هيأت دولت بود.

ايشان مبارزه با اسراف را نيز در اقتصاد مقاومتی،‌مهم برشمردند و افزودند: در اين زمينه، هم دستگاههای فرهنگ ساز بويژه رسانه ملی و هم دستگاههای اجرايی مسئولند.

حضرت آيت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از توجه دولت به ضرورت صرفه جويی در دستگاهها افزودند: مسئله استفاده از توليد ملی را نيز بطور جدی در دستور كار دستگاهها قرار دهيد و مصرف اجناس و كالاهای خارجی را در دستگاهها ممنوع اعلام كنيد.

توجه به شركتهای متكی بر اقتصاد دانش بنيان و حل مشكلات آنها از ديگر نكاتی بود كه رهبر انقلاب به دولت دهم توصيه كردند.

حضرت آيت الله خامنه ای بار ديگر مسئله وحدت و انسجام ملی را بسيار مهم خواندند و با دعوت جدی از مسئولان برای همگرايی ‌افزودند: حوزه های مسئوليتها مشخص است هر سه قوه بايد با هماهنگی و تعامل عمل كنند.

ايشان، مسئوليت رسانه ها، افراد صاحب تريبون و پايگاههای اينترنتی را نيز در زمينه تقويت وحدت ملی مهم دانستند.

رهبر انقلاب، با توصيه به پرهيز از كارهای سطحی و توجه به كارهای عميق در زمينه های فرهنگی خاطرنشان كردند: مراقبت كامل كنيد كه فرهنگ مهاجم، فرهنگ عمومی را در معرض تأثيرگذاری و آسيب قرار ندهد.

حفظ روحيه انقلاب در ديپلماسی كشور و تلاش برای بهره گيری منطقی و صحيح از حوادث منطقه نكته ديگر ايشان خطاب به مسئولان قوه مجريه بود.

توصيه آخر رهبر انقلاب به رئيس جمهور و هيأت دولت اين بود: برای خدا كار كنيد و لحظه ای را در خدمت به مردم و نظام از دست ندهيد اگر هم كسی نبيند خداوند می بيند و همه اين فعاليتها را پاداش مضاعف می دهد.

آقای احمدی نژاد رئيس جمهور نيز در اين ديدار باگراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايی و باهنر گفت: دولت به اصول خود يعنی عدالت، مهرورزی، خدمتگزاری، تلاش برای اعتلای كشور و پايبندی به اصول و ارزشهای انقلاب همچنان وفادار است.

رئيس جمهور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش های علم و فناوری ، بهداشت و درمان ، سياست خارجی ، دفاعی ، اطلاعات، فرهنگ ، صدا و سيما ، ميراث فرهنگی ، هسته ای ، آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، مخابرات و محيط زيست تاكيد كرد در بخش های مختلف اقدامات خوب و برجسته ای انجام گرفته است.

آقای احمدی نژاد همچنين به تدوين بودجه انقباضی در سال جاری اشاره كرد و  افزود: اين بودجه انقباضی به گونه ای طراحی شده كه به كارهای عمرانی و بخش های توليد و اشتغال آسيبی نرسد.

آقای احمدی نژاد، اقدامات و زحمات ستاد تدابير به رياست معاون اول را برای مقابله با فشارهای اقتصادی، بسيار خوب و نتيجه بخش خواند و خاطرنشان كرد: دولت معتقد است كه در شرايط كنونی يكی از مسائل ضروری ، تمركز مديريت در اجرا است.

وزير امور اقتصاد و دارايی نيز در اين ديدار در گزارشی از اوضاع اقتصادی كشور گفت: با وجود همه تلاشهای دشمنان برای تشديد تحريم ها ، اقتصاد ايران به يكی از قطبهای اصلی رشد در خاورميانه تبديل شده است.

دكتر حسينی رشد اقتصادی در سال گذشته را بدون در نظر گرفتن نفت پنج و یك دهم درصد اعلام كرد و افزود: ايران براساس آمار مراكز معتبر جهانی از لحاظ توليد ناخالص داخلی به هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شده است و با معيارGDP ، در سال های اخير در جايگاه دوم و سوم منطقه قرار گرفته است. افزايش سرمايه گذاری خارجی از 1600 ميليون دلار در سال 1386 به 4300 ميليون دلار در سال 90، رشد دو و سه دهم برابری صادرات غيرنفتی و رشد دو و هشت دهم برابری ارزش بورس در 4 سال اخير از ديگر نكات گزارش وزير اقتصاد بود.

آقای حسينی گفت: در سالهای اخير رشد سپرده های بانكی دو و یك دهم برابر شده و 65 درصد منابع بانكی در 3 بخش كشاورزی – صنعت و معدن و مسكن و ساختمان سازی به كار گرفته شده است.

وزير اقتصاد، بيكاری و تورم دو رقمی را از نقاط ضعف اقتصاد كشور خواند و گفت: بيكاری در سال گذشته با دو و یك دهم درصد كاهش به دوازده و سه دهم درصد رسيد و تورم به نه و یك دهم درصد افزايش به بیست و یك و نیم درصد رسيد.

آقای حسينی گفت: اجرای طرح هدفمندی – افزايش نرخ ارز – افزايش قيمت كالاهای وارداتی و سفته بازی از جمله عوامل افزايش تورم بوده است.

وزير اقتصاد در ترسيم چشم انداز اقتصاد كشور در سال جاری افزود: با وجود تشديد تحريم ها، دولت با صرفه جويی در هزينه و تدابير ويژه در تلاش است ظرفيتهای داخلی را فعال سازد و با پشتوانه صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و تعاونی را برای حضور فعالتر در عرصه اقتصادی كمك كند.

آقای حسينی با تشريح تلاشهای دولت برای اجرای كامل سياستهای اصل 44 قانون اساسی افزود: بهبود فضای فعاليت اقتصادی،‌صرفه جويی، انسجام و وحدت مديريت اقتصادی و واقع نمايی بجای سياه نمايی از ضرورتهايی است كه كمك می كند، سال توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی را با رشد و بهبود اوضاع اقتصادی پشت سر گذاريم.

در اين ديدار رئيس كل بانك مركزی نيز گزارشی از سيستم بانكی و منابع و ذخاير مالی ارائه كرد.

آقای بهمنی با اشاره به استفاده از تمام توان سيستم بانكی در پرداخت تسهيلات گفت: 37 درصد از اين تسهيلات برای بخش صنعت و معدن، 20 درصد برای كشاورزی، 25 درصد برای مسكن، 10 درصد برای خدمات بازرگانی و 8 درصد برای صادرات در نظر گرفته شده است.

وی به تسهيلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در سه ماهه اول سال 1391 اشاره كرد و افزود: تسهيلات پرداخت شده سی و یك و دو دهم درصد بوده است كه در مقايسه با پايان سال 90، نشانگر رشد تسهيلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن است.

رشد نقدينگی و راه اندازی سامانه های پورتال «ارزی، شتاب و شاپرك» برای كنترل صادرات و واردات از ديگر مواردی بود كه رئيس كل بانك مركزی در گزارش خود به آنها اشاره كرد.

آقای بهمنی ذخاير ارزی و طلای كشور را بسيار خوب توصيف و با اشاره به فشارهای اقتصادی امريكا و اروپا تأكيد كرد: سيستم بانكی توانسته است با اقدامات خاص و ابتكاری، بسياری از اين محدوديت ها را مديريت كند.

رئيس كل بانك مركزی در پايان با اشاره به اجرای فاز اول هدفمندی يارانه ها گفت: با اجرای اين قانون ضريب جينی كه نمايانگر كم شدن فاصله طبقاتی است از صفر مميز 40 به صفر مميز 38 كاهش پيدا كرده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين ديدار به بيان شاخص های اقتصادی بويژه در بخش توليد پرداخت. آقای غضنفری رشد سرمايه گذاری در بخش صنعت را در دولت های نهم و دهم 7 برابر و در بخش معدن 6 برابر اعلام كرد و گفت: 51 هزارپروژه صنعتی و معدنی در 7 سال اخير اجرا شده است.

وی تعداد معادن فعال در كشور را در سال 83يعنی در آستانه آغاز به كار دولت آقای احمدی نژاد 3600 معدن و در سال جاری 5000 معدن اعلام كرد و افزود : ميزان توليد مواد معدنی نيز از 155 ميليون تن به 340 ميليون تن رسيده است .

افزايش ظرفيت توليد خودرو از 960 هزار در سال 83 به 2 ميليون خودرو در سال 90، افزايش حدود 3 برابری توليد سيمان در همين مدت و افزايش دو برابری توليد فولاد در 7 سال اخير از ديگر آماری بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد.

آقای غضنفری گفت: با توجه به سير صعودی توليد در بخشهای مختلف، ايران در حال حاضر در توليد سيمان جزو ده كشور برتر جهان ، در توليد سرب و روی در خاورميانه اول ، در توليد خودرو در رتبه سيزدهم جهان، در توليد فولاد هفدهم جهان و در توليد مس جزو ده كشور برتر جهان است.

در گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت افزايش صادرات غيرنفتی از حدود 31 ميليارد دلار در دولتهای هفتم و هشتم به 139 ميليارد دلار در دولت های نهم و دهم نيز مورد اشاره قرار گرفت.

وی گفت: در همين مقياس زمانی، صادرات فنی مهندسی از شش و سه دهم ميليارد دلار به 18 ميليارد دلار رسيده و مجموع صادرات كالا و خدمات فنی و مهندسی چهار و سه دهم برابر شده است.

آقای غضنفری با اشاره به روند كاهش واردات و افزايش صادرات گفت: در اين مدت نسبت واردات به صادرات با حدود 50 درصد بهبود، به شش و دو دهم رسيده است.

تعامل جدی و گسترده با بخش خصوصی و اصناف نكته ديگری بود كه در گزارش وزير صنعت و معدن برجسته شده بود.

آقای غضنفری همچنين با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان ملت ايران گفت: با مديريت فراز و نشيبهای بودجود آمده روند افزايش توليد در واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده كه چشم انداز بسيار خوبی را برای كشور ترسيم می كند.

وزير جهاد كشاورزی نيز در اين ديدار در گزارشی به اقدامات زيربنايی در بخش آب و خاك اشاره كرد و گفت: يكی از اين اقدامات زيربنايی، گسترش شبكه آبياری تحت فشار و اصلاح روشهای آبياری است كه يك ميليون و دويست هزار هكتار از اراضی كشاورزی كشور تحت پوشش آبياری تحت فشار قرار گرفته است.

آقای خليليان مجموع وسعت اجرای طرحهای زيربنايی در بخش آب و خاك را در دولت های نهم و دهم، 192 هزار هكتار بيان كرد و افزود: اين آمار، سه برابر اقدامات انجام شده در سالهای قبل از 84 است.

بهره برداری از سه هزار و ششصد و نوزده واحد صنايع تبديلی با ظرفيت 22 ميليون و چهارصد هزار تن، اصلاح ساختار واحدهای مرغداری و دامداری، و طرحهای ارتقای سلامت غذا از جمله اجرای عمليات كنترل بيولوژيك و مبارزه غيرشيميايی با آفات، محورهای ديگری از گزارش وزير جهاد كشاورزی بود.

آقای خليليان تراز بازرگانی صادرات محصولات كشاورزی را مثبت دانست و افزود: صادرات كشاورزی در سال 90، یك و شصت و چهار صدم درصد ميليارد دلار بيشتر از واردات بوده است.

وی درخصوص توليد محصولات كشاورزی و باغی گفت: در سال 90 هفتاد و هفت ميليون تن محصولات زراعی، هيجده ميليون و سيصد هزار تن محصولات باغی، 720 هزار تن شيلات، و 14 ميليون و سيصد هزار تن دام و طيور توليد شده است.

ديدار رهبر انقلاب اسلامی با هيأت دولت با گزارش وزير نفت ادامه يافت.

آقای قاسمی درباره پارس جنوبی گفت: 56 ميليارد دلار كار در جريان ، در اين منطقه داريم كه با به ثمر رسيدن اين سرمايه گذاری، در 3 سال آينده ميزان توليد ميعانات گازی  به دو و یك دهم ميليون بشكه و توليد گاز  به دو و یك دهم ميليارد متر مكعب خواهد رسيد.

وزير نفت گفت: در دولت های نهم و دهم در مجموع 140 ميليارد دلار سرمايه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشيمی داشته ايم كه 5 برابر دولتهای قبلی است.

آقای قاسمی با اشاره به تلاش دشمن برای تحريم نفتی افزود: به ياری خداوند و همت متخصصان داخلی، نهضت ساخت تجهيزات در داخل كشور را آغاز كرده ايم كه با برنامه ريزی انجام شده،‌اميدواريم در آينده ای نه چندان دور، به صادر كننده اينگونه تجهيزات نيز تبديل شويم.

وزير نفت همچنين، از بهره مندی 15 هزار روستا از گاز در دولت های نهم و دهم خبر داد و گفت: توليد فراورده های نفتی به 262 ميليون ليتر رسيده است. اقای قاسمی اين نكته را هم گفت كه براساس اجرای طرح هدفمندی، مصرف بنزين از 67 ميليون ليتر در سال 84 به 59 ميليون ليتر كاهش يافته است، در حاليكه اگر طرح هدفمندی اجرا نمی شد ميزان مصرف بنزين در سال جاری به 130 ميليون ليتر می رسيد.

وی صرفه جويی بوجود آمده از اين طريق را 30 ميليارد دلار اعلام كرد.

وزير نفت گفت: با برنامه ريزی انجام شده در حال حاضر بجز 2 ميدان ، در همه ميادين مشترك نفت و گاز فعاليم كه در دو ماه آينده در اين دو ميدان نيز توليد آغاز می شود و در مجموع يك ميليون بشكه نفت از اين ميادين استحصال خواهد شد.

وزير راه و شهرسازی آخرين عضو هيأت دولت بود كه گزارشی از حوزه كاری خود بيان كرد.

ساخت بيست و يك ميليون و ششصد هزار واحد مسكونی در دولتهای نهم و دهم و افزايش نسبت واحد مسكونی به خانوار،‌مقاوم سازی يك ميليون و هشتصد و هشتاد هزار واحد روستايی، افزايش يك و نيم برابری توليد مسكن شهری در 7 سال گذشته، افزايش ظرفيت صنعتی سازی، و افزايش ساخت آزاد راه و بزرگراه، بخش هايی از گزارش آقای نيكزاد بود.

وزير راه و شهرسازی همچنين به افزايش ظرفيت بنادر، توسعه لوكوموتيو و واگن های مسافری و باری و كاهش تلفات جاده ای با وجود افزايش توليد خودرو نيز اشاره كرد.

نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

  ارسال دیدگاه

  توجه نمایید
  • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «خوبان خبر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • خوبان خبر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
  • تنها خالی نماندن متن دیدگاه الزامی است.
  • telegram khoobankhabar

    telegram khoobankhabaradvads