کد خبر: 5371 - تاریخ: دوشنبه، 13 آگوست 2012 - 14:41

رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاهها

جهان در حال گذر به سمت يك هندسه جديد است

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در ديدار صدها نفر از اساتيد، محققان و پژوهشگران دانشگاهها، جهان را در حال گذر و تحول به سمت يك «ساختار و هندسه جديد سياسی، اقتصادی و اجتماعی» خواندند و با تبيين جايگاه و نقش‌آفرينی ويژه‌ی ملت ايران در اين تحول عظيم تاريخی تأكيد كردند: نخبگان كشور از جمله دانشگاهيان می‌توانند با عمل به وظايف بسيار مهم خود در اين برهه‌ی بسيار حساس تاريخی، به ارتقای جايگاه ايران در ساختار جديد جهان،‌ كمك تعيين كننده‌ای كنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در ديدار صدها نفر از اساتيد، محققان و پژوهشگران دانشگاهها، جهان را در حال گذر و تحول به سمت يك «ساختار و هندسه جديد سياسی، اقتصادی و اجتماعی» خواندند و با تبيين جايگاه و نقش‌آفرينی ويژه‌ی ملت ايران در اين تحول عظيم تاريخی تأكيد كردند: نخبگان كشور از جمله دانشگاهيان می‌توانند با عمل به وظايف بسيار مهم خود در اين برهه‌ی بسيار حساس تاريخی، به ارتقای جايگاه ايران در ساختار جديد جهان،‌ كمك تعيين كننده‌ای كنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای اوضاع در حال گذر جهان را از لحاظ ظاهری با مرحله تحولات پس از جنگ جهانی اول و دوران پيدايش استعمار اروپا قابل مقايسه دانستند اما تأكيد كردند: جهت گيری تغييرات آتی جهان برخلاف دورانهای ياد شده، در جهت تبادل قدرت و توانايی‌های عمومی بخشی از ملتهای جهان با بخشهای ديگر است.

ايشان،‌ در تبيين نشانه‌ها و شواهد بروز تحولات و تغييرات عميق جهانی به بيداری اسلامی اشاره كردند و افزودند: احساس هويت و بيداری متكی بر اسلام در ميان ملتهای مختلف اسلامی، نشانه‌ی بی‌سابقه‌ای است كه از عمق تحول در ساخت و هندسه‌ی آتی جهان، خبر می‌دهد.
رهبر انقلاب شكست غرب به رهبری امريكا در تسلط بر منطقه غرب آسيا را نشانه‌ی ديگری از «دوران تحول كنونی» برشمردند و افزودند: خيز ناموفق امريكا برای تسلط بر اين منطقه‌ی مهم و حساس كه در قضيه عراق و افغانستان آشكار شد از ديگر نشانه‌های تغييرات عميقی است كه جهان با آن روبروست.
 حوادث جاری در اروپا و آينده‌ی مبهم كشورهای قدرتمند اين قاره از ديگر شواهدی بود كه رهبر انقلاب برای اثبات حركت جهان كنونی به‌سمت يك ساختار جديد، به آن استناد كردند.
 ايشان افزودند اوضاع كنونی اروپا كه سرانجام آن را به زمين خواهد زد، ناشی از خطاهای تاكتيكی يا راهبردی نيست بلكه ناشی از خطای بنيانی در جهان بينی است.
 حضرت آيت الله خامنه ای افول وجهه امريكا در جهان را چهارمين نشانه ای دانستند كه اثبات می كند جهان، در حال گذر به يك وضع جديد است.
ايشان خاطرنشان كردند: امريكا به عنوان قدرت اول ثروت و علم و فناوری نظامی و غيرنظامی، چندين دهه در ميان ملتها دارای وجهه عمومی بسيار خوبی بود اما اين كشور امروز نه تنها هيچ وجهه ای ندارد بلكه در افكار عمومی جهان به سمبل زورگويی، ظلم، دخالت در امور ملتها و جنگ افروزی تبديل شده است.
رهبر انقلاب پس از تشريح نشانه های بروز تحولات عميق در ساختار و هندسه جهان آتی،‌به تبيين اين واقعيت پرداختند كه كشور و ملت ايران در اين دوران گذر از جايگاه مهم و حساسی برخوردارند كه درك آن، وظايف سنگينی را متوجه ملت، نخبگان و مسئولان می كند.
حضرت آيت الله خامنه ای بيداری نشأت گرفته از انقلاب اسلامی و استواری و استحكام بی نظير شالوده نظام بر مبنای اعتقاد،‌ايمان، عقل و عاطفه را از جمله دلايل جايگاه ويژه ايران در تحولات كنونی جهان خواندند.
ايشان افزودند: علاوه بر اين دلايل ثروت و منابع عظيم و خدادادی ايران از جمله منابع انرژی و نيروی انسانی برخوردار از استعداد بالا، به ايران در موقعيت در حال تحول جهان،‌ويژگی های قابل توجهی بخشيده است.
رهبر انقلاب اسلامی در همين زمينه با اشاره به سترون و نازا بودن غرب در ارائه انديشه های نو و ايده های جديد برای بشريت، تأكيد كردند: جمهوری اسلامی بر خلاف غرب عقيم، در ابعاد مختلف سياسی، حكومتی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه بشری حرفهای نوين و موج آفرينی دارد.
ايشان مردم سالاری دينی، ابتنای تمدن بر معنويت و آميختگی دين و زندگی در عرصه های سياسی و اجتماعی و اقتصادی را از جمله حرفهای نو ملت ايران و نظام اسلامی برای ملتهای جهان دانستند.
 رهبر انقلاب اسلامی در ارائه آخرين دليل برای اثبات جايگاه خاص ايران در روند تحولات جهانی به پايداری و سرسختی ملت ايران و نظام اسلامی در مقابل شيوه های سلطه غرب اشاره كردند و افزودند: ايران، مردمش، نخبگانش و مسئولانش در مقابل تهديد،‌جنگ آفرينی، ترور، كشتار و اختلاف افكنی غرب، ايستادگی می كنند و اين واقعيت نيز، به اين كشور بزرگ ويژگی خاصی بخشيده است.
رهبر انقلاب اسلامی بعد از تبيين نشانه های ورود دنيا به مرحله يك تحول اساسی و تشريح جايگاه ويژه جمهوری اسلامی ايران در اين تحول، اين سوال را مطرح كردند كه آيا دانشگاهها و حوزه های علميه در قبال اين حوادث بسيار مهم مسئوليتی دارند يا نه؟
حضرت آيت الله خامنه ای يك سوال ديگر نيز مطرح كردند: آيا دانشگاهها و حوزه های علميه می توانند در اين تحولات مهم، تماشاگر باشند و برای خود نقشی تعريف نكنند؟
ايشان در پاسخ به اين سوال ها خاطرنشان كردند: توفيق و نقش آفرينی ملت ايران در اين برهه بسيار مهم و تاريخی، در درجه اول بعهده دانشمندان كشور است و يقيناً دانشگاهها يكی از عناصر رتبه اول برای تأثيرگذاری در اين تحولات هستند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقش بسيار حساس و عظيم دانشگاه در اين تحولات، افزودند: دانشگاهها می توانند با عمل به مسئوليت های خود بگونه ای نقش آفرينی كنند كه كشور، ملت و تاريخ ايران در اين تحولات برنده باشند و اين مسئله، نشان دهنده نقش بسيار حساس نخبگان و دانشگاهيان در اين مقطع تعيين كننده است.
حضرت آيت الله خامنه ای در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به پيشرفتهای كشور در عرصه های مختلف از جمله بخشهای علمی،‌خاطرنشان كردند: در كنار اين پيشرفتها، نقاط منفی نيز در زمينه مديريت های علمی و برنامه ريزی ها وجود دارند كه تنها راه برطرف كردن آنها، تمركز ذخيره علمی و كارشناسی دانشگاهها برای حل اين مشكلات است.
شبهه لزوم بی طرف بودن علم و دخالت ندادن آن درسياست، موضوع ديگری بود كه رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره كردند.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: علم در مرحله كشف حقايق بيطرف است اما هنگامی كه علم در خدمت يك جهت گيری قرار گيرد،‌به هيچ وجه بی طرف نيست و اين وضع كنونی جهان شاهد اين مسئله است.
 ايشان افزودند: چگونه است كه قرنهای متمادی، علم در خدمت سلطه گری و استعمار ملتها، توليد سلاح و كشتار انسانها و جنگ افروزی قرار گرفته است اما نبايد در خدمت عدل، ارزشها و پيام اسلام قرار گيرد.
رهبر انقلاب اسلامی به يك مغالطه ديگر و آنهم تقسيم بندی دستگاه علمی كشور به دولتی و غيردولتی اشاره و خاطرنشان كردند: برخی تلاش می كنند تا مفاهيم «دانشجو، استاد و تشكل دولتی» را به عنوان يك دشنام مطرح كنند در حاليكه حمايت دانشجو، استاد و يا يك تشكل دانشگاهی از نظام و حكومتی كه بر پايه مبانی اسلامی و الهی شكل گرفته، يك افتخار است.
ايشان افزودند: بايد فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه حق در دانشگاهها گسترش يابد كه البته نقش اساتيد در اين زمينه بسيار برجسته است.
رهبر انقلاب اسلامی تأكيد كردند: گسترش فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه حق،‌در واقع همان فرماندهی جنگ نرم است كه به عهده اساتيد دانشگاهها قرار دارد.
حضرت آيت الله خامنه ای در پايان سخنان خود، ضرورت تأمل مسئولان درخصوص ايجاد نظام ملی نوآوری را مورد تأكيد قرار دادند و خاطرنشان كردند: خلاء نبود نظام ملی نوآوری كه در واقع شبكه ای از ارتباط های زنجيره ای كلان و خرد دستگاههای علمی كشور است، به شدت احساس می شود كه بايد برای آن چاره انديشی كرد.
ايشان تأكيد كردند: مهمترين وظيفه نظام ملی نوآوری، رصد و هدايت جريان علمی و نوآوری در كشور است.
در آغاز اين جلسه 3 ساعته، 13 نفر از استادان دانشگاهها، ديدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بيان كردند.
دكتر غلامرضا پورمند نماينده استادان دانشگاه علوم پزشكی تهران، چهره ماندگار و محقق برتر جشنواره بين المللی رازی در سخنان خود به تبيين نقش و تأثيرگذاری «نگاه سلامت محور» بجای «درمان محور» پرداخت.
دكتر منصور اعتصامی – استاد دانشگاه تربيت مدرس و نماينده استادان رشته های علوم انسانی نيز، استفاده از مبانی دينی و آموزه های اسلامی در مباحث اقتصادی را به ويژه در اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی ضروری خواند.
وی خواستار استفاده از ظرفيت بالای نخبگان و اساتيد اقتصادی به عنوان اتاق فكر اقتصادی كشور شد و از تهيه و تدوين طرح اقتصاد ضدتحريمی از جانب جمعی از اساتيد اقتصادی دانشگاهها خبر داد.
دكتر فرنوش فريد بُد دكترای تخصصی الكتروشيمی دانشگاه تهران و دارای رتبه دانشمند بين المللی بعنوان سومين سخنران، تدوين نقشه جامع علمی كشور را گامی مهم در توسعه برنامه ريزی شده علمی دانست.
دكتر فريدبُد افزود: برنامه ريزی عملياتی و سرمايه گذاری كافی برای تحقق چرخه ايده تا توليد می تواند شتاب رشد علمی كشور را بيشتر كند.
سخنران بعدی اين ديدار يك استاد فنی بود. دكتر احمد چَلداوی استاد تمام رشته مهندسی برق و استاد نمونه كشوری،
وی تجربه 8 سال دفاع مقدس را نشان دهنده توانايی ملت ايران در تبديل تهديد به فرصت دانست و گفت: اين تجربه در شرايط فعلی نيز در پرتو برنامه ريزی و تلاش قابل تكرار است.
استاد چلداوی به عنوان نماينده استادان دانشگاههای فنی دو پيشنهاد مشخص داشت: تشكيل اتاق فكر صنايع بزرگ با حضور صاحبان صنايع و «استادان و محققان دانشگاهها» و تشكيل هم انديشی استادان جهان اسلام.
دكتر سيف الله سعدالدين نماينده بسيج اساتيد – تشكيل حلقه های علمی با حضور اساتيد صاحب فن بسيجی و دانشجويان را،‌منشأ آثار فراوان خواند و از تشكيل كارگروههای 23 گانه تحول در علوم انسانی و كارگروههای جنگ نرم خبر داد.
دكتر سيدحسن شهرستانی نماينده اساتيد گروه هنر و عضو هيأت علمی دانشگاه هنر نيز ضرورت تحول در عرصه هنر و تقويت هنر برآمده از انقلاب اسلامی را محور سخنان خود قرار داد.
وی نظريه پردازی درخصوص مبانی هنر از ديدگاه اسلام و لزوم توجه بيش از پيش به ادبيات داستانی بعنوان پشتوانه اصلی آثار نمايشی و سينمايی را مورد تأكيد قرار داد و از بی توجهی به معماری سنتی و اصيل در شهرسازی ها انتقاد كرد.
دكتر افسانه صفوی دكترای شيمی دانشگاه شيراز و استاد و پژوهشگر نمونه به عنوان هفتمين سخنران،‌روند پيشرفت علمی ايران را افتخار آميز خواند و گفت: استقلال بيشتر دانشگاهها می تواند اين روند را تسريع كند.
دكتر صفوی همچنين باور عميق به توانايی متخصصان داخلی، حمايت بيشتر از محققان وايجاد بانك نيازهای صنعتی كشور را خواستار شد.
دكتر مهدی ناطق پور – دكترای انگل شناسی پزشكی و استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران با تمركز بر طرح دانش افزايی اعضای هيأت علمی دانشگاهها، تقويت ظرفيت های تربيتی و معرفتی اساتيد و استفاده از آن در پرورش فكری و فرهنگی دانشجويان را ضروری خواند. وی برنامه ريزی دقيق را تنها راه تحقق اين ايده دانست.
نهمين سخنران جلسه مشترك رهبر انقلاب و استادان دانشگاهها دكتر حميد ابريشمی استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود. دكتر ابريشمی در نگاهی آسيب شناسانه به وضع فعلی اقتصادی كشور گفت: فقدان برنامه مطلوب اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی، مهمترين عامل وضع كنونی است. اين استاد دانشگاه، اقتصاد اخلاقی را مكمل اقتصاد مقاومتی دانست.
دكتر شهرام يوسفی فر – دكترای تاريخ ايران نيز به عنوان دهمين سخنران، ضرورت محور قرار گرفتن پژوهش در نظام علمی كشور را خاطرنشان كرد و گفت: بايد نگاه موجود به پژوهشگاهها و مراكز تحقيقات بعنوان مراكز دست چندم را تغيير داد.
دكتر يوسفی فر اصلاح و بازتعريف جايگاه اعضای هيأت علمی پژوهشگاهها، تربيت مديران پژوهشی و گسترش اخلاق پژوهشی را خواستار شد.
دكتر نوشين بيگدلی دكترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی شريف فراهم كردن زمينه مشاركت جدی دانشگاههای شهرستانها در عرصه پيشرفت علمی كشور را مورد تأكيد قرار داد.
سخنان دكتر بيگدلی چند نكته ديگر نيز داشت: استفاده از ظرفيت و خردجمعی اساتيد دانشگاهها در بخشهای مختلف برای حل مسائل كلان كشور، الگوسازی اساتيد و نخبگان زن دانشگاهها به عنوان  الگوی زن مسلمان ايرانی و پرهيز از تغييرات مكرر در قوانين دانشگاهها و مقررات جذب اعضای هيأت علمی.
دكتر مسعود اخوان فرد دكترای حقوق تخصصی تجارت بين الملل و عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد نيز در سخنان خود پرهيز از اقدامات ظاهری و كم عمق در موضوع راه اندازی كرسی های آزادانديشی را الزامی دانست. وی نگاه متوازن و همه جانبه به علوم انسانی بويژه در باز توليد متون علمی، اصلاح ساختارها و تربيت نيروهای ارزشی را مهم خواند.
دكتر حسن سالاريه دكترای مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتی شريف، به عنوان سيزدهمين و آخرين سخنران جلسه مشترك رهبر انقلاب و استادان دانشگاهها به بررسی موانع افزايش سرعت پيشرفت علمی كشور پرداخت.
ضعف در كار گروهی در تحقيقات علمی، تغييرات مكرر در مديريتهای كلان پژوهشی، ريسك ناپذيری مديريت بخشهای صنعتی، بی اعتمادی برخی مديران به دانش بومی،‌ضعف آموزشهای كاربردی در دانشگاهها و كمبود رقابت علمی ميان استادان دانشگاهها برای رفع نقاط ضعف صنايع از جمله مواردی بود كه دكتر سالاريه به آنها اشاره كرد.
نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

  ارسال دیدگاه

  توجه نمایید
  • در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «خوبان خبر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • خوبان خبر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
  • تنها خالی نماندن متن دیدگاه الزامی است.
  • telegram khoobankhabar

    telegram khoobankhabaradvads