پرشورترین تشییع جنازه جهان

خوبان خبر: به نوشته‌ گینس به استناد اظهارات مقامات رسمی 10 میلیون و 200هزار نفر در این مراسم شرکت داشته‌اند که در حدود یک ششم جمعیت آن زمان ایران بوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads