گیلان لرزه خیز است هشیار باشیم!

وقوع 9 زمین لرزه با بزرگای 1.8 تا 3.6 در مقیاس امواج محلی تیرماه امسال در برخی شهرهای گیلان یادآور زمین لرزه مهیب 31 خرداد 69 رودبار منجیل است، که این موضوع باید جدی گرفته شود و برای پیشگیری از خطرات زمین لرزه های احتمالی شدیدتر تمهیداتی اندیشیده شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads