مردانی که به واسطه همسرشان در آتش می‌روند

نبی مکرم اسلام (ص) در حدیثی فرمودند: مردانی که از همسرانشان جهت رفتن بدون پوشش به مکانهای عمومی و پوشیدن لباس نازک اجازه دهند و اطاعت کنند، در آتش جهنم گرفتار خواهند شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads