کنایه کیهان به حضور احمدی نژاد در جریان ثبت نام مشایی؛

کار امروز نيست چند ماه است به مرخصي رفته‌ايد!

خوبان خبر: احمدي‌نژاد ظرف 8-7 ماه گذشته، با بهانه و بي‌بهانه مشغول تبليغات غيرقانوني به نفع مشايي در همايش‌ها و سفرهاست و بعضاً اين رفت‌وآمدها اصلاً براي رجل سياسي ساختن از رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صورت گرفته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads