شهردار تولم‌شهر خبر داد:

مشکل دو اسمی بودن «تولم‌شهر» امسال برطرف می‌شود

شهردار تولم‌شهر صومعه‌سرا با بیان اینکه «مرجقل» نام ثبت‌شده این شهر در وزارت کشور است، گفت: تا پایان امسال یکی از دو نام «تولم‌شهر» و «مرجقل» برای این شهر به وزارت کشور معرفی و مشکل دو اسمی بودن آن برطرف می‌شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads