رییس اداره فنی و حرفه ای شهرستان رشت در خمام

مراکز فنی و حرفه ای آماده همکاری با آموزش و پرورش در حوزه آموزش و انتقال انواع مهارت ها می باشند

رییس اداره فنی و حرفه ای شهرستان رشت گفت: مراکز فنی و حرفه ای آماده همکاری با آموزش و پرورش در حوزه آموزش و انتقال انواع مهارت ها می باشند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads