رفتار جالب یک کشیش زن در هنگام پخش اذان

در مراسم افطاری علاوه بر شیعیان، نمایندگان کلیساهای کاتولیک و پروتستان هم حضور داشتند و پیام اسقف اعظم کلیساها را خواندند؛ با آغاز اذان، خانم کشیش رو به محل پخش اذان ایستاد و کاملاً سکوت کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads