در احوالات گیلان؛

3سال و چهار مدیر / 18 سال و یک مدیر!

خوبان خبر: چهارمین مدیر کل ارشاد گیلان در عرض سه سال به منصب مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان منصوب گردید. شاید این طول عمر یک مدیر کل در کشور را بتوان بعنوان رکوردی جدید ثبت نمود ، اما بی شک در گیلان امری عادی محسوب می شود. اما از سوی دیگر در همین گیلان اداره دیگر 18سال بدون تغییر مانده است!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads