طی حکمی از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی؛

اسحاق شعبانی مدیرکل شیلات گیلان شد

طی حکمی از معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران اسحاق شعبانی به عنوان مدیرکل شیلات گیلان منصوب شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads