مدیر کل زندانهای گیلان ؛

پویش کمک مومنانه به خانواده های زندانیان گیلان | ۳۰۳۲ کارت هدیه اعطا شد

در پی اوامر مقام معظم رهبری و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت ا… رییسی و دستورات دکتر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مبنی بر حمایت معیشتی همه جانبه از خانواده های بی بضاعت زندانیان سراسر کشور، کمک های مومنانه به خانواده زندانیان گیلان صورت گرفت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads