مدیر کل زندانهای گیلان ؛

پویش کمک مومنانه به خانواده های زندانیان گیلان | ۳۰۳۲ کارت هدیه اعطا شد

در پی اوامر مقام معظم رهبری و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت ا… رییسی و دستورات دکتر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مبنی بر حمایت معیشتی همه جانبه از خانواده های بی بضاعت زندانیان سراسر کشور، کمک های مومنانه به خانواده زندانیان گیلان صورت گرفت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads