جبار کوچکی نژاد:

مردم به روند مدیریتی شهر رشت معترض هستند

نماینده مردم رشت با اشاره به اینکه در قانون بودجه اعتبارات خوبی برای بازسازی بافت فرسوده لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: مردم به روند مدیریتی شهر رشت معترض هستند و شورا باید به درستی بسنجد و نواقص را برطرف کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads