مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی رشت:

لزوم برگزاری مناظرات جبهه های سیاسی در دانشگاه ها/ سیاسی شدن دانشگاه ها به معنای سیاسی بازی نیست

مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگا آزاد اسلامی رشت، عدم وجود منبع موثق سیاسی را از آسیب و چالش ها جامعه دانست و گفت:سیاسیون جبهه های مختلف در دانشگاه ها مناظره کنند تا دانشجویان با تفکر و بینش خود در پی دریافت منابع موثق باشند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads