مدیرکل ورزش گیلان:

دولت وظیفه‌ای در قبال کمک به فوتبال ندارد

مدیرکل سازمان ورزش و جوانان گیلان با تأکید بر اینکه ما به دنبال حل مشکل داماش نیستیم بلکه هدف ما حل مشکلات ورزش است، گفت: دولت وظیفه‌ای در قبال کمک به فوتبال ندارد و به داماش گیلان کمک نمی‌کنیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads